3. setkání

Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku
(Aculeate Hymenoptera in the Czech Republic and Slovakia)

 

proběhla 7. - 8. června 2007 v prostorách Moravského zemského muzea v Brně. Pořádání se ujal Igor Malenovský za pomoci Libora Dvořáka. Na konferenci dorazil rekordní počet 30 účastníků, kteří se navzájem ve třech sekcích seznámili s novinkami a zajímavostmi z oboru, večer popovídali v restauraci a druhý den (pátek 8.6.) navštívili okolí lomu v Hádech.

SBORNÍK Z KONFERENCE V *.PDF

Zde je několik fotografií z exkurze

 

Program konference

  čtvrtek 7.června   
     
8.30 - 10.00 Příjezd účastníků, prezence  
10.00 - 10.15 Zahájení konference  
     
10.15 - 11.45 1. Blok přednášek - Aculeata  
10.15 - 10.35 Petr Bogusch Deset hymenopterologických zajímavostí z východního Polabí
10.35 - 10.55 Adam Véle, Jaroslav Holuša Metody stanovení velikosti populace mravenců obývajících zemní hnízda
10.55 - 11.15 Jakub Straka Dlouhodobé změny fauny blanokřídlého hmyzu (Aculeata) v České republice
11.15 - 11.35 Libor Dvořák O hnízdech vosy saské (Dolichovespula saxonica)
     
11.35 - 13.00 Oběd (restaurace)  
     
13.00 - 14.00 2. Blok přednášek - Symphyta  
13.00 - 13.20 Holuša J., Lubojacký J., Drápela K. Model letové aktivity smrkových pilatek (Pristiphora spp., Pikonema spp.)
13.20 - 13.40 Ladislav Roller  Sezónná letová aktivita vybraných hrubopásych (Hymenoptera, Symphyta) na Slovensku
13.40 - 14.00 Jan Macek Rozšířené poznatky k biologii širopasých (Symphyta) na kapradinách a dubech
     
14.40 - 15.15 přestávka, diskuse, domluvy, stížnosti  
     
15.15 - 16.55 3. Blok přednášek - chov, odchyt, Parasitica
15.15 - 15.35 Olga Komzáková Chov čmeláků ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku
15.35 - 15.55 Pavel Deván Použitie Fabrových úľov na prieskum fauny blanokrídlovcov v starých sadoch.
15.55 - 16.15 Vladimír Smetana, Peter Šima Skúsenosti s metódou odchytu ôs a iného hmyzu do pivných pascí v podmienkach južného Slovenska
16.15 - 16.35 Petr Janšta Za vším hledej parazita!
16.35 - 16.55 Jan Hrček Společenstva parazitoidů listožravých motýlů v nížinném tropickém pralese na Papui-Nove Guinei
     
16.55 - 17.10 přestávka  
     
  Exkurze  
17.10 - 17.30 I. Malenovský Přírodní podmínky a entomofauna Hádů u Brna
17.30 - 18.00 Zakončení prvního dne, domluva na exkurzi,  různé
18.00 -  ???? Posezení v restauraci  
     
  pátek 8.června  
     
9.00 - 16.00 exkurze na xerotermní lokality Hádů  
  v případě špatného počasí volný program, návštěva depozitářů MZM 

 

 

Kontakty na organizátory

Igor Malenovský, Entomologické oddělení, Moravské zemské muzeum, Hviezdoslavova 29a, CZ-627 00, Brno-Slatina, tel.: +420 545 218 277, mobil: +420 608 664 472, e-mail: imalenovsky@mzm.cz, i.malenovsky@volny.cz
Libor Dvořák,
Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, CZ-34192 Kašperské Hory, tel: +420 376331525, mobil: 608 172 434, e-mail:
libor.dvorak@npsumava.cz

 

 


Home