2. setkání

Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku
(Aculeate Hymenoptera in the Czech Republic and Slovakia)

 

se konalo v Českých Budějovicích v prostorách Biologické fakulty Jihočeské Univerzity ve dnech 8.-9. června 2006. Pořádání se ujal Jan Erhart za spolupráce Petra Pecha, Milana Jandy a Libora Dvořáka. S velkým ohlasem se setkalo posezení v restauraci Na Zahrádce, kde se jedlo, pilo a samozřejmě probíralo vše možné. Páteční exkurze na stepní lokality na území NPR Vyšenské kopce se vydařila. Účastnilo se mnoho zájemců, nasbíraný materiál ze skupiny Aculeata byl natolik zajímavý, že byl sepsán do obsáhlého článku o fauně žahadlových blanokřídlých této rezervace:

Dvořák L., Straka J., Smetana V., Halada M., Vepřek D. & Karas Z. 2007: Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce (jižní Čechy) [Aculeate Hymenoptera of the Vyšenské Kopce National Nature Reserve (South Bohemia, Czech Republic)]. Klapalekiana 43: 163-185.
 

SBORNÍK Z KONFERENCE V *.PDF

Program konference

  čtvrtek 8.června 
   
8.30 - 10.00 Příjezd účastníků, prezence
10.00 - 10.15 Zahájení konference (J. Erhart, L. Dvořák)
   
10.15 - 11.45 1. blok přednášek ("Symphyta"), předsedá P. Bogusch
10.15 - 10.40 Jan Liška, Jaroslav Holuša: K výskytu ploskohřbetek rodu Cephalcia (Hymenoptera, Pamphiliidae) v Čechách
10.40 - 11.05 Ladislav Roller: Faunistický výskum hrubopásych (Hymenoptera,Symphyta) supramontánneho až alpínskeho pásma  Tatier
11.05 - 11.30 Jan Macek: Hymenoptera: Výzkum exofytických larev Symphyta v ČR, poznámky k jejich chovu a biologii
11.30 - 11.45 Igor Malenovský: Blanokřídlý hmyz ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
   
11.45 - 13.00 Oběd (restaurace nebo menza)
   
13.00 - 14.40 2. blok přednášek ("paraziti"), předsedá L. Dvořák
13.00 - 13.25 Jan Erhart: Blanokřídlí parazité pavouků a jejich vaječných kokonů
13.25 - 13.50 Kamil Holý: Žlabatky na růžích - rod Diplolepis
13.50 - 14.15 Jakub Straka: Larvy včel a hnízdní chování
14.15 - 14.40 Petr Janšta: Chalcidky (Hymenoptera: Chalcidoidea): minulost, současnost a budoucnost jejich výzkumu v České republice
   
14.40 - 15.15 přestávka, diskuse, domluvy, stížnosti
   
  3. blok přednášek (Aculeata), předsedá J. Holuša
15.15 - 15.40 Petr Bogusch: Kodulky (Mutillidae) v České republice a na Slovensku
15.40 - 16.05 Libor Dvořák: Sirup a kvasící ovoce jako atraktant pro vosy
16.05 - 16.30 Vladimír Smetana, Pavol Deván, Libor Dvořák: Aktuálne poznatky o rozšírení Dolichovespula media (Retzius, 1783) na Slovensku
16.30 - 16.55 Peter Liška: K poznaniu fauny kutaviek a hrabaviek Podunajskej roviny
16.55 - 17.20 bonus - Milan Janda: Co se děje v pralese? (ekologie společenstev mravenců Nové Guineje)
   
17.20 - 18.00 Zakončení prvního dne, domluva na exkurzi, výhled do budoucna (Jan Erhart, Libor Dvořák), různé
18.00 - nevidim Posezení v restauraci Na Zahrádce, možnost opití a večeře
   
  pátek 9.června
   
9.00 - 16.00 exkurze na vápencové okrsky do NPR Vyšenské kopce
  v případě špatného počasí volný program

 

Kontakty na organizátory

Libor Dvořák, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz, telefon: 376331525, 608172434;
Jan Erhart, e-mail: erhart@paru.cas.cz, telefon: 387775438, 605140340

 


Home