1. setkání

Žahadloví blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku
(Aculeate Hymenoptera in the Czech Republic and Slovakia)

 

9.-10. června 2005
9th-10th June 2005

Místo konání: Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta., Viničná 7, CZ-128 44 Praha


SBORNÍK Z KONFERENCE V *.PDF

 

 Program:

 

 

čtvrtek 9.června

 

 

8.30 - 9.45

Příjezd účastníků, prezence

9.45 - 10.00

Zahájení konference (P. Bogusch)

10.00 - 12.00

Dopolední přednáškový blok (vede P. Bogusch)

10.00 - 10.30

Libor Dvořák: Současný stav poznání vos a vosíků České a Slovenské republiky

10.30 - 11.00

Miroslav Srba: Ekologické poznámky k výskytu Bembix tarsata (Hymenoptera: Sphecidae) v severozápadních Čechách

11.00 - 11.30

Peter Liška: Kutavky a hrabavky (Hymenoptera: Sphecidae, Pompilidae) nivy Váhu pri Trenčíne s dôrazom na antropogénne biotopy

11.30 - 12.00

Jan Batelka, Jakub Straka a Igor Malenovský: Řásníci čeledí Xenidae a Stylopidae (Insecta: Strepsiptera) – parazitoidi žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) v České republice

12.00 - 13.00

Oběd (restaurace nebo menza)

13.00 - 15.00

I. odpolední přednáškový blok (vede L. Dvořák)

13.00 - 13.30

Pavel Tyrner: Cesta na severozápad – poznatky o šíření některých druhů akuleátních hymenopter v Čechách

13.30 - 14.00

Vladimír Zeman: Lumkovití (Ichneumonidae, Hymenoptera) chráněných území Chlumecka

14.00 - 14.30

Jakub Straka: Barevné misky jako pasti na blanokřídlý hmyz

14.30 - 15.00

Vladimír Smetana: Aktuálne poznatky o rozšírení Pyrobombus pyrenaeus (Pérez, 1879) na Slovensku

15.00 - 15.30

přestávka, diskuse, domluvy, stížnosti

15.30 - 17.30

II. odpolední přednáškový blok (vede P. Tyrner)

15.30 - 16.00

Stanislav Komárek: Nevtíravý půvab přetvářky  a odstrašení

16.00 - 16.30

Petr Bogusch: Proč se některé kleptoparazitické včely specializují a jiné ne?

16.30 - 17.00

Lukáš Blažej: Dosavadní znalosti fauny kutilek (Hymenoptera, Sphecidae) severních Čech

17.00 - 17.30

Jan Macek: Příprava ediční řady „Atlas blanokřídlého hmyzu České a Slovenské republiky“

18.00

Zakončení prvního dne (P. Bogusch)

18.30 - nevidim

Posezení v restauraci Pod Slavínem, možnost opití a večeře

 

 

 

pátek 10.června

 

 

9.00 - 16.00

exkurze do Čelákovic a okolí pod vedením Jakuba Straky, odjezd 8:57 Praha Masarykovo nádraží. Písčité cesty a náspy podél trati s řadou zajímavých druhů blanokřídlých.

 

 

Konference proběhla zdárně a zde je několik dokumentací

Kontakty na organizátory:

Petr Bogusch, e-mail: boguschak@seznam.cz, telefon: 221 951 924
Libor Dvořák, e-mail:
libor.dvorak@np-sumava.cz, telefon: 608 172 434
Jakub Straka, e-mail:
straka-jakub@mbox.vol.cz, telefon: 728 445 448

 

 


Home